STATISTIK ANGKUTAN UDARA

Detail Statistik Angkutan Udara DOMESTIK Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Bandara Sultan Thaha Syaifuddin

Kedatangan Pesawat
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 24 24 21 25 24 20 24 25 26 21 22 21 12 21 22 21 21 22 22 418
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 19 19 18 19 20 18 16 17 17 17 17 17 15 18 16 18 18 19 19 337
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Keberangkatan Pesawat
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 24 24 21 25 23 20 24 26 26 21 21 22 12 21 21 21 21 22 22 417
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 19 19 18 19 20 18 16 17 17 17 17 17 17 16 16 18 18 19 19 337
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Kedatangan Penumpang
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 2.619 2.822 2.719 3.101 2.644 2.225 2.774 2.651 2.456 2.194 2.384 2.311 1.408 2.551 2.448 2.629 2.221 2.503 2.538 47.198
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 2.298 2.354 2.556 2.417 2.476 2.132 1.785 1.965 1.737 2.109 1.914 1.761 1.423 1.952 1.879 2.006 2.263 2.308 2.242 39.577
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Keberangkatan Penumpang
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 2.973 3.039 2.678 2.898 2.403 1.932 2.395 2.366 2.601 2.178 1.996 2.102 1.333 2.173 2.130 2.323 2.196 2.407 2.598 44.721
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 2.452 2.506 2.594 2.338 2.348 2.135 1.782 1.920 1.729 1.829 1.771 1.540 1.525 1.542 1.508 1.815 2.136 2.251 1.843 37.564
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0