STATISTIK ANGKUTAN UDARA

Detail Statistik Angkutan Udara DOMESTIK Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Bandara Raja Haji Fisabilillah

Kedatangan Pesawat
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 7 8 7 7 5 5 5 6 7 7 5 5 7 6 5 5 6 6 5 114
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 4 5 5 5 6 4 6 5 5 5 5 4 4 6 5 5 5 4 6 94
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Keberangkatan Pesawat
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 6 9 6 8 5 5 5 5 8 6 7 4 7 5 5 6 5 7 5 114
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 5 4 6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 6 4 6 4 5 95
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Kedatangan Penumpang
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 657 571 594 646 476 336 450 523 521 454 373 461 361 466 416 314 429 431 482 8.961
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 433 351 627 491 550 436 541 478 352 470 409 347 320 361 338 266 347 386 547 8.050
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - 13
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Keberangkatan Penumpang
Tahun Sifat H - 6
19 Des
H - 5
20 Des
H - 4
21 Des
H - 3
22 Des
H - 2
23 Des
H - 1
24 Des
H 1
25 Des
H 2
26 Des
H 3
27 Des
H 4
28 Des
H 5
29 Des
H 6
30 Des
H 7
31 Des
H + 1
1 Jan
H + 2
2 Jan
H + 3
3 Jan
H + 4
4 Jan
H + 5
5 Jan
H + 6
6 Jan
H 1
14 Apr
Total
TH 2018 Berjadwal 495 638 476 513 330 371 343 408 471 373 436 293 353 483 543 538 410 586 538 8.598
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
TH 2019 Berjadwal 472 453 486 344 353 347 396 365 304 407 362 324 307 424 471 344 617 484 552 7.812
Tambahan (Extra Flight) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Lain - lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0